Γενικοί Όροι

 • Ηλικία ενοικιαστή και οδηγού: Πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών
 • Άδεια οδήγησης: Ο οδηγός πρέπει να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης σε ισχύ για τουλάχιστον ένα έτος
 • Ελάχιστη διάρκεια ενοικίασης: Μία ημέρα. Κάθε επιπλέον ώρα θα χρεώνεται με το 1/5 της κανονικής τιμής ημέρας
 • Όροι πληρωμής: Το εκτιμώμενο κόστος ενοικίασης καταβάλλεται εκ των προτέρων
 • Ασφάλιση Τρίτου Μέρους ( περιλαμβάνεται στην τιμή ): Οι τιμές περιλαμβάνουν τις ακόλουθες καλύψεις:
 • Θάνατος και σωματικές κακώσεις προσώπων που δεν είναι επιβάτες του αυτοκινήτου Greece Cars
 • Υλικές ζημιές σε αντικείμενα που δεν μεταφέρονται στο αυτοκίνητο Greece Cars
 • Πλήρης ασφάλιση -Απαλλαγή ζημίας σύγκρουσης- ( περιλαμβάνεται στην τιμή ) Μειώνει την ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιές στο αυτοκίνητο εάν αποδεχτεί τους σχετικούς όρους υπογράφοντας τους.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η οδήγηση σύμφωνα με τους κανονισμούς κυκλοφορίας.
 • Ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος ( περιλαμβάνεται στην τιμή ): Ο οδηγός και οι επιβάτες καλύπτονται για οποιοδήποτε ατύχημα έως 15000€
 • Προστασία από κλοπή ( περιλαμβάνεται στην τιμή )
 • Επιπλέον χρέωση οδηγού (δεν περιλαμβάνεται στην τιμή): : Ημερήσια τιμή 2 €
 • ΦΠΑ 24% ( περιλαμβάνεται στην τιμή )
 • Βενζίνη: Πληρώνεται από τον ενοικιαστή
 • Παράδοση / Παραλαβή: Εντός των ορίων της πόλης του Ηρακλείου, στα αεροδρόμια και τα λιμάνια τις ώρες γραφείου δωρεάν. Θα χρειαστεί ειδοποίηση.
 • Αποστολή αυτοκινήτων: Επιτρέπεται μόνο με γραπτή εξουσιοδότηση από την εταιρεία
 • Ο Πελάτης (χωρίς καμία επιπλέον χρέωση) και η Εταιρεία (Greece Cars) έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την κράτηση ανά πάσα στιγμή.